Industrie

Met ongeveer 90 duizend fabrieken in Nederland is -met toeleveranciers meegerekend- bijna 20% van onze economie gerelateerd aan industriële activiteiten. Meer dan achthonderdduizend Nederlanders verdienen in de industrie hun inkomen. Geen enkele andere bedrijfstak heeft zo’n groot uitstralingseffect.

De belangrijkste industriële regio’s van Nederland zijn Noord-Brabant en Groot- Rijnmond, met bedrijven die vaak wereldwijd actief zijn in de ontwikkeling, productie en export van hun producten.

Ook levert onze industrie een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals vastgelegd in onder meer de Sustainable Development Goals. Om een rol te blijven spelen op de wereldmarkt zal onze industrie innovatief en hoog productief moeten zijn en moeten inspelen op de twee dominante trends van dit moment: digitalisering en verduurzaming.

Volgens Economisch Onderzoek (RABO) is het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan voldoende kennis op het gebied van data science en op gebied van verduurzaming mogen de inspanningen ook omhoog. Natuurlijk zijn er grote verschillen binnen de maakindustrie, maar leidinggevenden zullen vooral vorm en inhoud moeite geven aan een digitale en duurzame toekomst voor hun bedrijf.

De kwaliteit van deze managementpraktijken is doorslaggevend voor de toekomstbestendigheid van Nederlandse industriebedrijven.

Wij werken voor scale-ups, MKB, familiebedrijven, PE/VC's, grootbedrijven en multinationals.

Wij bieden executive search, interim management en executive development voor de volgende subsectoren:

Automotive >

Bouw en Infrastructuur >

Chemische en procesindustrie >

Industriële Dienstverlening >

Luchtvaart en Defensie >

Maritiem en Scheepvaart >

Transport en Logistiek >