Energie en Natural Resources

De energiesector vormt een substantieel en zeer wezenlijk onderdeel van de Nederlandse economie. Het huidige energielandschap is complex en dynamisch als gevolg van onder meer liberalisering en marktwerking, beleid/wet/regelgeving vanuit de EU en landelijke overheid, strengere eisen ten aanzien van duurzaamheid en de komst van nieuwe disruptieve technologieën.

Voor het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs is een energietransitie nodig waarin Nederland overstapt van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. De energietransitie moet ervoor zorgen dat die klimaatverandering zoveel mogelijk wordt afgeremd. Door massaal over te stappen op duurzame energie kan vervuilende uitstoot worden teruggedrongen.

Het concrete doel van deze transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat uit groene energie.

Voor zo'n enorme transitie zijn naast technologische innovaties ook economische en sociale innovaties nodig; nieuwe businessmodellen en marktsystemen en gedragsverandering tussen afnemers en leveranciers. Om de uiteindelijke inrichting van de sector in kaart te brengen en te vertalen naar de eigen organisatie, vraagt om bijzonder leiderschap.

Wij werken voor scale-ups, MKB, familiebedrijven, PE/VC's, grootbedrijven en multinationals.

Energie subsectoren

Wij leveren executive search, interim management en executive development binnen de volgende subsectoren:

  • Olie & Gas
  • Power (Opwekking, Transport, Distributie)
  • Renewables
  • Utilities

Functionele gebieden

We bemiddelen professionals binnen de volgende vakgebieden:

Vervulde opdrachten:

  • Programmadirecteur (interim) - energiemaatschappij
  • Chief Operations Officer - wind turbine leverancier
  • Engineering Director - utilities bedrijf
  • Director Renewables - energiemaatschappij
  • Chief Financial Officer - leverancier zonnepanelen

Contact 

ir. Iwan Jurczik

Managing Partner

+31 612724085 iwan@jdb.eu LinkedIn