Senior QHSE Adviseur

Europees Massagoed Overslagbedrijf BV
Maasvlakte Rotterdam

DE FUNCTIE
EMO verwacht van je dat je zin- en vormgeving biedt aan de adviseursrol vanuit de afdeling QHSE om zo meerwaarde te bieden aan het operationele proces, en zeker ook binnen het grotere geheel van de terminal. Binnen een tot twee jaar ziet EMO jou graag ontwikkelen tot een zelfstandige kartrekker op het gebied van QHSE. EMO ziet je graag ontwikkelen naar het niveau van zelfstandige manager of senior professional, of je bent daar reeds. EMO biedt voldoende mogelijkheden tot professionele en menselijke ontwikkeling! De directie van EMO heeft zich gecommitteerd aan het opleiden en coachen van de managers en directeuren van de toekomst.
Inhoudelijk krijg je binnen deze rol met de volgende onderwerpen te maken:

 • begeleiden van de organisatie en het eigen team bij verdere verbeteringen en professionalisering op het gebied van QHSE;
 • leidinggeven aan QHSE onderwerpen binnen diverse projectteams;
 • ontwikkelen, implementeren en onderhouden van veiligheids-, arbo-, en milieusystemen op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving en de certificatie-eisen van de VCA;
 • borgen van de huidige vergunningen, aanvragen van nieuwe vergunningen of uitbreidingen van de bestaande vergunningen. Je bent tevens aanspreekpunt het bevoegd gezag en overige stakeholders;
 • ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een kwaliteitsborging/kwaliteitscontrolesysteem op basis van ISO 9001, 14001 en 45001 en in overeenstemming met de divisienormen, prestaties van het product, eisen van de klant en bedrijfsdoelstellingen;
 • zorgdragen voor de implementatie van het bedrijfsbeleid en het verifiëren van deze implementaties met behulp van interne audits;
 • begeleiden van interne en externe audits en het opvolgen van eventuele corrigerende maatregelen die hieruit voortvloeien;
 • opstellen van het kader voor het meten van de kwaliteitskosten en rapporteren aan het management;
 • zorgen voor ontwikkeling en onderhoud van QHSE-systemen;
 • contact onderhouden met klanten en inspecteurs (derden) over kwaliteitszaken;
 • uitvoeren van veiligheids- en milieuaudits.

JOUW PROFIEL

 • Afgeronde hbo/wo-opleiding, bij voorkeur in een technische richting. 
 • 10+ jaar ervaring binnen het QHSE-werkveld, met als pre:
  • aantal jaren in een leidinggevende positie;
  • onderdeel uitgemaakt, dan wel leiding gegeven aan integrale verbeterprojecten;
  • kennis van de herziening van milieuvergunningen.
 • Actuele kennis van Arbo- en milieuwetgeving en ervaring met stakeholdermanagement met onder andere DCMR, gemeenten en overige externe instanties.
 • Goede leiderschapskwaliteiten, sparringpartner op niveau en betrouwbare teamspeler.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pre.

OVER DE ORGANISATIE
EMO (Europees Massagoed Overslagbedrijf) is een van de meest toonaangevende droge bulkterminals van de wereld. De werkzaamheden worden grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd, met oog voor mens en milieu. Vanuit de hele wereld komen de allergrootste zeeschepen bij EMO voor de kade in Rotterdam, dé hub voor Europa. De droge bulk vindt voor bijna 80% zijn weg via het spoor en het water naar voornamelijk het Duitse achterland. EMO doet dit voor klanten in de staal-, siliciumindustrie en energiesector.
De staalindustrie verwerkt ijzererts en kolen, aangevoerd via EMO, tot talloze producten zoals personenauto’s, windmolens, bruggen zoals de mooie Erasmusbrug in Rotterdam en andere stalen constructies voor de bouw. De siliciumindustrie gebruikt kolen als grondstof voor onder andere zonnepanelen. Ook worden kolen gebruikt om energie mee op te wekken. De klanten van EMO zitten verspreid over heel Europa.
Werken bij EMO betekent werken bij een echt Rotterdams bedrijf met de 'niet lullen maar poetsen'-mentaliteit onder de paraplu van HES International, een internationale terminaloperator. EMO is een platte organisatie met een open, vernieuwende, maar vooral ondernemende bedrijfscultuur met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je krijgt volop de ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling en bouwt mee aan de toekomst van EMO waarin jaarlijks volop in mensen en techniek wordt geïnvesteerd. Werken bij EMO betekent ook werken in een bijzondere omgeving, omdat je werkt op een plek die puur, groots en imponerend is. Kolossale kranen, het komen en gaan van zeeschepen. Maar ook bijzonder omdat de sociale banden sterk zijn en de medewerkers dagelijks met veel drive hun werk uitoefenen. Dat álles aan de poort van de Rotterdamse haven, nagenoeg aan zee.

VOORWAARDEN
EMO biedt een passende remuneratie en een geweldig traject om jezelf te bekwamen in de managementdiscipline. Je maakt deel uit van het HR/QHSE team en rapporteert aan de Manager HR/QHSE/Security/Facilities. Vanuit deze rol zul je veel vrijheid krijgen om initiatieven te ontplooien en je ideeën in te brengen binnen EMO.


Contact

Mieke Brinkel MSc

Senior Consultant

+31 652845323 mieke@jdb.eu LinkedIn

Apply now